Trysor logo
Yn gwneud y gorfennol i weithio i chi - Making the past work for you
 

Cysyniad eang yw treftadaeth, sy’n cwmpasu archaeoleg, adeiladau, hanes a diwylliant. Yn syml mae am yr hyn y mae pobl wedi’i wneud yn y gorffennol a’r modd y mae’n effeithio ar yr hyn rydym yn ei wneud heddiw. Mae’n adnodd bwysig sy’n cyfoethogi ein profiadau diwylliannol a chymdeithasol a hefyd yn gymorth tuag at adfywiad economaidd.

Sefydlwyd Trysor yn 2004 gan Jenny Hall a Paul Sambrook ac mae’r ddau yn ymroddedig i wneud y gorffennol yn fyw i chi. Fel ymgynghorwyr treftadaeth, rydym yn cynnig ystod eang o wasanaethau a chefnogaeth i fusnesau a grwpiau sy’n ymwneud â thwristiaeth a datblygiad cymunedol, gan gynnwys gwasanaethau archaeolegol ac arolygon hanesyddol.

Cymerwch eich hamser i bori drwy ein gwefan gan edrych ar y gwasanaethau a gynigiwn, y gwaith blaenorol a wnaethpwyd a’n newyddion.

 

 

Heritage is a broad concept, which encompasses archaeology, buildings, history and culture. Put simply, it is about what people have done in the past and how it affects what we do now. It is an important resource that can enrich our social and cultural experiences and even help contribute to economic regeneration.

Trysor, founded by Jenny Hall and Paul Sambrook in 2004, are dedicated to making the past work for you. As heritage consultants, we offer a range of services and support for businesses and groups involved in tourism and community development, including archaeological services and historical audits.

Please take time to browse our website to look at the services we offer, previous work we have done and our news.


Cartref | Amdanom Ni | Gwasanaethau | Portffolio | Newyddion | Cysylltiadau | Ymholiadau | Prosiectau

Home | About Us | Services | Portfolio News | Links Enquiries | Projects

 

Jenny Hall: 38, Heol Newydd, Gwauncaegurwen, SA18 1UN   01269 826397   jjh@trysor.net
Paul Sambrook: Tyllwyd, Eglwyswrw, Sîr Benfro, SA41 3TD   01239 891470   rps@trysor.net

Jenny Hall: 38, New Road, Gwauncaegurwen, SA18 1UN   01269 826397   jjh@trysor.net
Paul Sambrook: Tyllwyd, Eglwyswrw, Pembrokeshire, SA41 3TD   01239 891470   rps@trysor.net